Bildiyinizi bilərək bilməyənlərə səslənmək istəyərdim.

Fərasətsiz və axmaqlar, danışacaq mövzusu olmayan, həyatdan bir məna çıxarda bilməyən və həyatın da maraqlı bir şeyi olmayan insanlardır. Məhs bu insanlar onun-bunun arxasıycan, bildiyi 1-2 yarımçıq cümləni tam bilirmişcəsinə ağız dolusu danışanlardır.