Hamı izləyici artırmaq üçün sosial media da müsabiqə elan edir. Yəqin bu metodu #Azərbaycan kəşf edib. Hansıkı, guya kəşf etdikləri Vinerlik kimi lazımsız bir şeyi. 

Biridə ortaya çıxıb demirki, Azərbaycandakı istedadlı insanları bir yerə toplayıb, onları üzə çıxartmaq üçün müsabiqə elan edirəm.

Məndən ola bu işlə özüm məşğul olardım amma belə danışıqlarıma görə çox insan mənə dəstək olmaz çünki, kütlənin çoxuna şit, özünə hörmət etməyən insanlar lazımdır.